Szafirowa - Kontakt

SZAFIROWA Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18/19

20-538 Lublin

NIP 7123325915

REGON: 366152769

KRS 0000655085


BIURO SPRZEDAŻY MIESZKAŃ I LOKALI

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18/19

20-538 Lublin

tel. +48 81 781 63 53

mail: biuro@szafirowalublin.pl


Jeśli chcesz do nas napisać możesz również skorzystać z formularza na stronie głównej

BIURO CZYNNE:

pon.-pt. 8:00-16:00

sob.-ndz. nieczynne

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szafirowa Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Lublinie, 20-538 lublin, ul. Matki Teresy z Kalkuty 18/19.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat chyba, że zgoda na ich przetwarzanie zostanie przez Panią/Pana odwołana przed upływem tego terminu.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

Masz pytanie?