Kameralny budynek mieszkalny zlokalizowany w po?udniowej cz??ci Lublina, w dzielnicy Czuby Pó?nocne, na osiedlu B?onie. Inwestycja jest stworzona z my?l? o rodzinach poszukuj?cych wygodnego mieszkania w dogodnej lokalizacji.

Zgodnie z tymi za?o?eniami w budynku znajduj? si? wy??cznie lokale mieszkalne. W nich znajdziecie przestronne i ergonomicznie zaprojektowane pomieszczenia, idealne dla rodzin z dzie?mi. Dodatkowo, niektóre z mieszka? wyposa?one s? w du?e balkony lub ogródki, które z pewno?ci? b?d? doskona?ym walorem nowego miejsca do ?ycia w Lublinie.

W trosce o komfort mieszka?ców, na wyposa?enie obejmuje równie? windy, którymi bez problemu mo?na podró?owa? od najwy?szego pietra, do samych hal gara?owych, usytuowanych w podziemiach.

Planowane rozpocz?cie inwestycji II kwarta? 2020

Planowane zako?czenie II kwarta? 2022